Årsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma 2022-08-08

Aktieägarna i iZwop AB, org.nr 556942-8781 kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls digitalt med möjlighet till poströstning måndagen den 8 augusti 2022. Styrelsen har i enlighet med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas digitalt med möjlighet till poströstning.

 

Handlingar

Extra bolagsstämma 2022 – Kallelse

Extra bolagsstämma 2022 – Dagordning

Extra bolagsstämma 2022 – Poströstningsformulär

Extra bolagsstämma 2022 – Förslag nyemission

Kallelse till årsstämma 2022-06-20

Aktieägarna i iZwop AB, org.nr 556942-8781 kallas härmed till årsstämma som hålls genom enbart poströstning måndagen den 20 juni 2022. Styrelsen har i enlighet med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

 

Handlingar

iZwop AB – Kallelse årsstämma

iZwop AB – Dagordning

iZwop AB – Poströstningsformulär

iZwop AB – Årsredovisning

We are already changing the way we connect...

IZWOP_LOGO_SVART

Choose language